لیست اسامی پذیرفته شدگان را میتوانید از قسمت زیر دانلود نمایید.

توجه : جهت تکمیل ثبت نام با پذیرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد، با توجه به محدودیت های کرونایی از مراجعه جهت علت پذیرفته نشدن فرزندتان خودداری نمایید.